Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2006

StatementI got no cash, got no girl,
but I got the world in the palm of my hand
and I don't care if you care or if you understand
'cause I'm a little kid and I've got little problems
and I don't give a shit if you don't understand because:
I got me. (I got me)
That's all I need. (That's all I need)
And I live comfortably, (And I live comfortably)
and I sleep peacefully.

-- Catch 22, "Giving Up Giving In"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου