Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

don't panicΔεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που δεν έχουν διαβάσει το The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy του Douglas Adams. Λίγοι ελπίζω. Ωστόσο σε μια κουβέντα που έγινε στον reader(*) σχετικά με τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα, θυμήθηκα την απίθανη εισαγωγή του πρώτου βιβλίου και με την ευκαιρία σκέφτηκα να την ανεβάσω εδώ. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, που λένε.

(*) δηλαδή το καλύτερο πράγμα που έχει φτιάξει η google, τα έγραφε και ο inverted_a.


Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the Western Spiral arm ot the Galaxy lies a small unregarded yellow sun.


Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea.


This planet has - or rather had - a problem, which was this: most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movements of small green pieces of paper, which is odd because on the whole it wasn't the small green pieces of paper that were unhappy.


And so the problem remained; lots of the people were mean, and most of them were miserable, even the ones with digital watches.


Many were increasingly of the opinion that they'd all made a big mistake in coming down from the trees in the first place. And some said that even the trees had been a bad move, and that no one should ever have left the oceans.


And then, one Thursday nearly two thousand years after one man had been nailed to a tree for saying how great it would be to be nice to people for a change, a girl sitting on her own on a small cafe in Rickmansworth suddenly realized what it was that had been going wrong all this time, and she finally knew how the world could be made a good and happy place. This time it was right, it would work, and no one would have to get nailed to anything.


Sadly, however, before she could get to a phone to tell anyone about it, a terrible stupid catastrophe occurred, and the idea was lost forever.


This is not her story.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου