Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

five easy pieces


"I faked a little Chopin and you faked a big response."
- Jack Nicholson, Five Easy Pieces


Chopin, Prelude in E minor "Suffocation", Op.28, No. 4

2 σχόλια: